Yoga för alla åldrar

Eftersom vi alltid utgår ifrån vår egen dagsform när vi yogar spelar åldern ingen roll. Alla kan yoga utifrån sin egen förutsättning, d v s vi tar det vi har och gör vad vi kan med just det. På så sätt tar var och en av oss sitt pass till sin egen nivå.

På klasserna presenteras alltid olika svårighetsgrader och det gör det därmed möjligt för yogautövare med olika kunskapsnivåer att kunna delta i en och samma klass.

Yoga består av tre komponenter som utgör helheten yoga; andning, positioner, fokus. Därför kan utmaningen se olika ut för alla som deltar. Någon kan ha tighta muskler och någon kan ha svårare att koncentrera sig.

Oavsett ålder har vi samma utmaningar.