Yoga för nybörjare

Eftersom yoga inte är någon prestation krävs heller inga förkunskaper.

Genom att man ofta "tar in" yogan allt eftersom kropp och själ önskar gör det yoga till en process, yoga kan alltså aldrig forceras fram.

Vi strävar inte efter några färdiga resultat utan varje stund på mattan är det som räknas.

Yoga blir med tiden ofta en livsstil för utövaren eftersom man tillämpar yogans principer i sitt liv.

När vi tränar på att vara sanna emot oss själva och möta livet med ett öppet hjärta leder detta ofta till att det blir svårt att välja någon annan väg.

Muskler får stretch och själ och huvud får varva ner. Vi kan ge oss själva en paus i vardagen.